Huset sett från Grådövägen

Nytt skärmtak över entren, byggdes 2010

Uthus med stora förrådsutrymme (minst 80 kvm) och 2 carportar. Den högra tillbyggd 2007. Dörren under skärmtak inhyser

idag en liten butik (renoverad 2011).

Huvudbyggnaden sett från uthuset. Poolområdet "inhägnat" av tuijor och staket för insynsskydd.

Belysning i trädgård går på ljusrelä. På denna sidan ser man också balkongen som har en underbar kvällssol.

Poolområdet med spaljetak/markis för en skuggdel till matplatsen. Klängväxten

vid husväggen är en minivindruva som är tänkt ska växa upp i spaljetaket.

Poolen sett från huset. Till vänster om de vita möblerna finns en liten blomsterkulle med pump och vattenfall,

samt fontän i dammen. Poolen kan värmas upp.

Poolen har en "liner" (en extra liner finns att byta ut vid behov) och stålsarg. Njurformad med trappa.